DOMČEKOVO

Domovská stránka » DOMČEKOVO

Rodinné kreatívno-edukačné centrum

Rodinné centrum Domčekovo vzniklo za spolupráce obce Ľubotice a OZ KreDO. Jeho sídlo je v Komunitnom dome na Makarenkovej ulici. Hlavnou víziou Domčekova je komplexná práca s celou rodinou. Snahou teda je vypracovať a realizovať súhrny plán, ktorý by pokryl čo najširšiu škálu potrieb všetkých členov rodiny a zároveň všetky vekové kategórie. Naším mottom je, aby sa v rodine všetci cítili dobre. Úlohou je podporiť a posilniť funkčnosť rodiny, ktorá je prirodzeným prvkom pre všestranný vývin detí a mládeže a podieľať sa na výchove a formovaní novej generácie. Napĺňanie tohto zámeru vidíme vo vytvorení rodinného a priateľského prostredia, kde by boli vhodné podmienky na realizáciu voľnočasových aktivít pre celú rodinu. Deťom, mládeži, celým rodinám i seniorom sa tu naskytá príležitosť efektívne a plnohodnotne využiť svoj voľný čas a to v bezpečnom a podnetom prostredí. Okrem voľnočasových aktivít je našou prioritou aj edukácia rodín a jednotlivcov a to v rôznych podobách a oblastiach dôležitých pre život.

ČO V DOMČEKOVE NÁJDETE:

  1. Materské resp. rodinné centrum – príjemný a inšpiratívny priestor na tvorivo-edukačné aktivity a hry vhodné pre celú rodinu, nájdete tu množstvo hračiek, molitanovú zostavu, kuchynku
  2. Fit klubovňa – miesto, kde majú skvelú príležitosť ľudia rôzneho veku aktívne tráviť voľný čas pri športovo-pohybových aktivitách, cvičení, posilňovaní, tanci, stolnom tenise, šípkach atď. a tak si užiť zábavu a tešiť sa z pohybu
  3. Montessori dielnička – prebieha tu realizácia Montessori klubov pre deti 1,5-3 roky, 3-6 rokov a 6-12 rokov, deti tu majú možnosť učiť sa novým veciam zaujímavou a hravou formou. Dielnička je plne vybavená vhodným materiálom pre konkrétnu vekovú skupinu.
  4. Kreatívna klubovňa – priestor pre tvorivé duše, kde sa vždy niečo deje, či už sú to ručné práce, arte dielne, kreatívne workshopy a pod.

Vstup do Domčekova je voľný!

Dobrovoľným príspevkom podporíte činnosť OZ KreDO a aktivity v Domčekove

Montessori hernička v novom šate