Kontakt

Občianske združenie KreDO

Makarenkova 120, Ľubotice 080 06

IČO: 42234387

DIČ: 2023452618

Štatutár: Ing. Bc. Ondrej Dlugoš

Telefón: 0950 423 443

E-mail: oz.kredo@gmail.com

IBAN: SK93 8330 0000 0023 0172 9849

 

Prevádzka:

Domčekovo

Makarenkova 98, Ľubotice 080 06

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (NSSDR)

Odborný garant NSSDR: Mgr. Bc. Lucia Dlugošová

Telefón: 0905 686 548