O kurzoch

Lekcie hravej angličtiny pre detičky inšpirované zahraničnými "circle times". V lekciách budeme veľa spievať, ukazovať, hrať hry, naučíme sa základne pojmy s množstvom vizuálnych pomôcok. Som učiteľka, mamička anglicky hovoriacich deti, s certifikátom TEFL a 3 ročnou praxou v Montessori škôlke v zahraničí. Teším sa na Vás a Vaše detičky :-)

Kurz pre deti vo veku 2,5-4 roky bude prebiehať dopoludnia raz týždenne v stredu za účasti rodiča. Kurz prebieha počas 4 týždňov a 1 lekcia trvá cca 30 minút. Cena za kurz je 10 eur. .

Kurz pre deti vo veku 4-6 rokov bude prebiehať raz týždenne popoludní v stredu bez účasti rodiča. Kurz prebieha počas 4 týždňov a 1 lekcia trvá cca 45 minút. Cena za kurz je 10 eur.

Prihlasovanie tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE3Cq-HZ9cYzeSyz7zqqb3ofZtWk8XBqEGBt8OlmLwNvSuhA/viewform?usp=sf_link

 

MONTESSORI KLUB pre deti od 18-36 mesiacov

       KURZ prebieha raz týždenne cca 50-60 minút za účasti detí a rodičov (príp. starých rodičov) pod vedením lektorky v pripravenom prostredí. V skupinke je 4-5 detí. Dieťa si spolu s rodičom prechádza aktivity zamerané na praktický život (stolovanie, obliekanie, zametanie, umývanie, starostlivosť o kvety...), na rozvoj psychosenzomotoriky (vkladanie, otváranie, zatváranie, navliekanie, triedenie...), sebavyjadrenia (maľovanie, lepenie, modelovanie, kreslenie, strihanie...) a na rozvoj jazyka.

Kurz začína od mája 2023 (podrobnejšie info zašleme prihláseným mailom)

Príspevok za mesačný kurz je 10 eur/4 lekcie + 1 náhradná hodina

Prihlasovanie tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE3Cq-HZ9cYzeSyz7zqqb3ofZtWk8XBqEGBt8OlmLwNvSuhA/viewform?usp=sf_link

 

MONTESSORI KLUB pre deti od 3-6 rokov

       KURZ prebieha raz týždenne cca 60 minút za účasti detí pod vedením lektorky v pripravenom prostredí. Deti si samostatne vyberajú aktivity podľa záujmu, ktoré sú zamerané na praktický život, zmyslovú výchovu (rozvoj zraku, sluchu, hmatu a pod.), matematiku, geometriu, jazyk a prírodné vedy (geografia, botanika a pod.).

 Kurz začína od  mája 2023 (podrobnejšie info zašleme prihláseným mailom)

Príspevok za mesačný kurz je 10 eur/4 lekcií + 1 náhradná hodina

Prihlasovanie tu: 

 

KATECHÉZY DOBRÉHO PASTIERA pre deti 3-6 a 6-9 rokov

         Katechézy Dobrého pastiera je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku 3 - 12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a reaguje na duchovné potreby detí. Je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť v zmysle: „Pomôž mi, aby som nadviazal vzťah so živým Bohom sám". Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a na Slovensko sa dostali pred 3 rokmi. Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí - átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Nachádza sa tu modlitebný kútik, oltár v detskej veľkosti, figúrky a domčeky k biblickým príbehom, materiál k podobenstvám a iné.

„Pomôž mi, aby som mal vzťah so živým Bohom sám."      Sofia Cavalletti                                                   

Viac info o katechézach tu: www.katechezydp.sk

Katechézy DP prebiehajú pravidelne každý štvrtok cca 75 minút za účasti detí pod vedením katechétov v špeciálne pripravenom prostredí (átriu).

Kurz pre deti 3-6 r. začína od             o 15:30 (podrobnejšie info zašleme prihláseným mailom)

Kurz pre deti 6-9 r. začína od             o 16:45 (podrobnejšie info zašleme prihláseným mailom)

Príspevok je dobrovoľný.

Prihlasovanie tu: pripravujeme

 

Cvičenie SM-SYSTÉM

       SM systém predstavuje systematické cvičenia,ktoré sa zameriavajú na pohybový aparát človeka, najmä však na chrbticu. Toto cvičenie spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom postupe. Autorom tejto metódy je MUDr. Richard Smíšek.  SM Systém v princípe znamená – stabilizáciu a mobilitu. Cvičenia stabilizujú telo (chrbticu) a zároveň vytvárajú pohyb - mobilitu.

Je určený pre deti od 5 rokov, dospelých, seniorov, ktorí majú záujem o zdravý telesný vývoj, prevenciu proti vzniku bolestí chrbta, prípadne trpia problémami s chrbticou. Cvičenia sú vhodné aj počas tehotenstva v snahe obmedziť riziká pri pôrode. Tieto cvičebné metódy SM Systému sú vhodné aj  pre tých, ktorým nepomohli štandardné fyzioterapie a ich problémy ďalej trvajú.  Taktiež je obľúbenou doplnkovou formou, ktorú využívajú vrcholí športovci počas kondičnej prípravy a rehabilitácie.

Cvičenie SM systém prebieha skupinovo (3-4 osoby) 30 minút pravidelne každý pondelok (9:00), každú stredu (17:30, 18:00 a 18:30) a každý štvrtok (9:00) pod vedením certifikovanej cvičiteľky.

Kurz trvá  8  týždňov.

Začiatok kurzu:  október  2022 (podrobnejšie info zašleme prihláseným mailom)

Príspevok je 16 eur/kurz + 2 náhradné hodiny

Prihlasovanie tu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhJncqa3QWSbgPIePaEN_6A8DuYtr8mgNmpZ50q6p4NR-Afw/viewform?fbclid=IwAR3cnQHzv9Gv_0iij8uC9eXyHrhSYxA8q7XuICmq_RZY8X6kyfgSJv9dM4U