O kurzoch

MONTESSORI KLUB pre deti od 18-36 mesiacov

       KURZ trvá 6 týždňov a prebieha raz týždenne cca 60 minút za účasti detí a rodičov (príp. starých rodičov) pod vedením lektorky v pripravenom prostredí. Dieťa si spolu s rodičom prechádza aktivity zamerané na praktický život (stolovanie, obliekanie, zametanie, umývanie, starostlivosť o kvety...), na rozvoj psychosenzomotoriky (vkladanie, otváranie, zatváranie, navliekanie, triedenie...), sebavyjadrenia (maľovanie, lepenie, modelovanie, kreslenie, strihanie...) a na rozvoj jazyka.

Kurz začína od októbra 2019 (presný začiatok upresníme mailom koncom septembra)

Príspevok za kurz je 18 eur/6 lekcií + možnosť nahradiť si hodiny podľa dohody

 

MONTESSORI KLUB pre deti od 3-6 rokov

       KURZ trvá 6 týždňov a prebieha raz týždenne cca 60 minút za účasti detí pod vedením lektorky v pripravenom prostredí. Deti si samostatne vyberajú aktivity podľa záujmu, ktoré sú zamerané na praktický život, zmyslovú výchovu (rozvoj zraku, sluchu, hmatu a pod.), matematiku, geometriu, jazyk a prírodné vedy (geografia, botanika a pod.).

 Kurz začína od októbra 2019 (presný začiatok upresníme mailom koncom septembra)

Príspevok za kurz je 18 eur/6 lekcií + možnosť nahradiť si hodiny podľa dohody

 

KATECHÉZY DOBRÉHO PASTIERA pre deti 3-6 a 6-9 rokov

         Katechézy Dobrého pastiera je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku 3 - 12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a reaguje na duchovné potreby detí. Je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť v zmysle: „Pomôž mi, aby som nadviazal vzťah so živým Bohom sám". Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a na Slovensko sa dostali pred 3 rokmi. Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí - átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Nachádza sa tu modlitebný kútik, oltár v detskej veľkosti, figúrky a domčeky k biblickým príbehom, materiál k podobenstvám a iné.

„Pomôž mi, aby som mal vzťah so živým Bohom sám."      Sofia Cavalletti                                                   

Viac info o katechézach tu: www.katechezydp.sk

 

Katechézy DP prebiehajú pravidelne každý pondelok  a utorok cca 60-75 minút za účasti detí pod vedením lektorky v špeciálne pripravenom prostredí (átriu).

Kurz pre deti 3-6 r. začína od októbra 2019 (presný začiatok upresníme mailom koncom septembra)

Kurz pre deti 6-9 r. začína od októbra 2019 (presný začiatok upresníme mailom koncom septembra)

Dobrovoľný príspevok: 2 eura/1 stretnutie

 

Cvičenie SM-SYSTÉM

       SM systém predstavuje systematické cvičenia,ktoré sa zameriavajú na pohybový aparát človeka, najmä však na chrbticu. Toto cvičenie spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom postupe. Autorom tejto metódy je MUDr. Richard Smíšek.  SM Systém v princípe znamená – stabilizáciu a mobilitu. Cvičenia stabilizujú telo (chrbticu) a zároveň vytvárajú pohyb - mobilitu.

Je určený pre deti od 5 rokov, dospelých, seniorov, ktorí majú záujem o zdravý telesný vývoj, prevenciu proti vzniku bolestí chrbta, prípadne trpia problémami s chrbticou. Cvičenia sú vhodné aj počas tehotenstva v snahe obmedziť riziká pri pôrode. Tieto cvičebné metódy SM Systému sú vhodné aj  pre tých, ktorým nepomohli štandardné fyzioterapie a ich problémy ďalej trvajú.  Taktiež je obľúbenou doplnkovou formou, ktorú využívajú vrcholí športovci počas kondičnej prípravy a rehabilitácie.

 

Začiatok kurzu: október 2019 (presný začiatok upresníme mailom koncom septembra)

Maximálny počet na cvičení: 3-4 osoby

Ide o skupinové cvičenie s trvaním 30 minút pod vedením certifikovanej cvičiteľky. Kurz trvá 6 týždňov.

Príspevok je 12 eur/kurz + možnosť náhrady podľa dohody