O kurzoch

ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH

Let´s play Basic - angličtina pre deti od 2 - 4 rokov. Dĺžka kurzu je 8 lekcií + 1 náhradná, raz týždenne 45 min za účasti detí a rodičov. Pod vedením lektorky budú deti oboznámené s cudzím jazykom prostredníctvom hier, piesní, krátkych videí a aktivít. Lekcie budú prebiehať v cudzom jazyku zážitkovou metódou, pri ktorej si deti budú môcť vyskúšať jednoduchú komunikáciu v angličtine.

Kurz začína 2.apríla 2019 o 9:15

Príspevok za kurz je 20 eur/8+1 lekcia

 

MONTESSORI KLUB pre deti od 1,5-3 rokov

KURZ trvá 10 týždňov a prebieha raz týždenne cca 50-60 minút za účasti detí a rodičov (príp. starých rodičov) pod vedením lektorky v pripravenom prostredí. Dieťa si spolu s rodičom prechádza aktivity zamerané na praktický život (stolovanie, obliekanie, zametanie, umývanie, starostlivosť o kvety...), na rozvoj psychosenzomotoriky (vkladanie, otváranie, zatváranie, navliekanie, triedenie...), sebavyjadrenia (maľovanie, lepenie, modelovanie, kreslenie, strihanie...) a na rozvoj jazyka.

Kurz začína 2.apríla 2019 o 10:00, 11:00, 16:00 a 3.apríla 2019 o 8:30, 9:30, 10:30

Príspevok za kurz je 20 eur/10 lekcií + možnosť nahradiť si hodiny podľa dohody

 

MONTESSORI KLUB pre deti od 3-6 rokov

KURZ trvá 10 týždňov a prebieha raz týždenne cca 60 minút za účasti detí pod vedením lektorky v pripravenom prostredí. Deti si samostatne vyberajú aktivity podľa záujmu, ktoré sú zamerané na praktický život, zmyslovú výchovu (rozvoj zraku, sluchu, hmatu a pod.), matematiku, geometriu, jazyk a prírodné vedy (geografia, botanika a pod.).

 Kurz začína 4.apríla 2019 o 16:00

Príspevok za kurz je 20 eur/10 lekcií + možnosť nahradiť si hodiny podľa dohody

 

KATECHÉZY DOBRÉHO PASTIERA pre deti 3-6 a 6-9 rokov

-Katechézy Dobrého pastiera je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku 3 - 12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a reaguje na duchovné potreby detí. Je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť v zmysle: „Pomôž mi, aby som nadviazal vzťah so živým Bohom sám". Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a na Slovensko sa dostali pred 3 rokmi. Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí - átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Nachádza sa tu modlitebný kútik, oltár v detskej veľkosti, figúrky a domčeky k biblickým príbehom, materiál k podobenstvám a iné.

„Pomôž mi, aby som mal vzťah so živým Bohom sám."      Sofia Cavalletti                                                    Viac info o katechézach tu: www.atriumovecka.sk, www.katechezedobrehopastyre.cz

 

KURZ trvá 10 týždňov a katechézy prebiehajú raž týždenne cca 60-75 minút za účasti detí pod vedením lektorky v špeciálne pripravenom prostredí (átriu).

Kurz pre deti 6-9 r. začína 8.apríla 2019 o 15:15.

Kurz pre deti 3-6 r. začína 8.apríla 2019 o 16:30.

Príspevok za kurz je 20 eur/10 lekcií + možnosť nahradiť si hodiny podľa dohody

 

Cvičenie SM-SYSTÉM

SM Systém predstavuje systematické cvičenia,ktoré sa zameriavajú na pohybový aparát človeka, najmä však na chrbticu. Toto cvičenie spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom postupe. Autorom tejto metódy je MUDr. Richard Smíšek.  SM Systém v princípe znamená – stabilizáciu a mobilitu. Cvičenia stabilizujú telo (chrbticu) a zároveň vytvárajú pohyb - mobilitu.

Je určený pre deti od 5 rokov, dospelých, seniorov, ktorí majú záujem o zdravý telesný vývoj, prevenciu proti vzniku bolestí chrbta, prípadne trpia problémami s chrbticou. Cvičenia sú vhodné aj počas tehotenstva v snahe obmedziť riziká pri pôrode. Tieto cvičebné metódy SM Systému sú vhodné aj  pre tých, ktorým nepomohli štandardné fyzioterapie a ich problémy ďalej trvajú.  Taktiež je obľúbenou doplnkovou formou, ktorú využívajú vrcholí športovci počas kondičnej prípravy a rehabilitácie.

 

Začiatok kurzu: 2. máj 2019 (štvrtok) od 16:30 a 7.máj 2019 (utorok) od 17:30

Maximálny počet na kurz: 3 osoby

Ide o skupinové cvičenie s trvaním 30 minút pod vedením certifikovaného cvičiteľa.

Príspevok je 2 eura/cvičenie