O kurzoch

HRAVÁ ANGLIČTINA pre deti 2,5-4 a 4-7 rokov

       HRAVÁ ANGLIČTINA - lekcie angličtiny pre detičky sú inšpirované zahraničnými "circle times". V lekciách sa veľa spieva, ukazuje, hrajú hry a tvorí. Deti sa naučia základné pojmy s množstvom vizuálnych pomôcok. Lektorka je učiteľka, mamička anglicky hovoriacich detí, s certifikátom TEFL a 3-ročnou praxou v Montessori školky v zahraničí. Kurz pre deti 2,5-4 rokov trvá 30 minút za prítomnosti rodiča. Kurz pre deti 4-7 rokov trvá 45 minút bez prítomnosti rodiča.

Kurz bude pravidelne v utorky o 9:00 pre deti od 2,5-4 rokov a o 16:45 pre deti od 4-7 rokov. Kurz trvá 8 týždňov. Kurz začína od 5.9.2023.

Príspevok za kurz je 24 eur/8 lekcií + 1 náhrada

Prihlasovanie tu: https://forms.gle/tsgVvwE5n5hzU3wD7 

 

MONTESSORI DIELŇA pre deti od 1,5-3 rokov

       KURZ prebieha raz týždenne cca 60 minút za účasti detí a rodičov (príp. starých rodičov) pod vedením lektorky v pripravenom prostredí. V skupinke je 4-5 detí. Dieťa si spolu s rodičom prechádza aktivity zamerané na praktický život (stolovanie, obliekanie, zametanie, umývanie, starostlivosť o kvety...), na rozvoj psychosenzomotoriky (vkladanie, otváranie, zatváranie, navliekanie, triedenie...), sebavyjadrenia (maľovanie, lepenie, modelovanie, kreslenie, strihanie...) a na rozvoj jazyka.

Kurz bude pravidelne vo štvrtok o 8:30, 9:30 alebo 10:30. Trvá 6 týždňov. Kurz začína od 7.9.2023.

Príspevok za kurz je 18 eur/6 lekcií + 1 náhrada

Prihlasovanie tu: https://forms.gle/CXiXEbVQNFv91PyK6 

 

MONTESSORI DIELŇA pre deti od 3-6 rokov

       KURZ prebieha raz týždenne cca 60 minút pod vedením Montessori sprievodkyne pre vek 3-6 rokov v pripravenom prostredí. Deti si samostatne vyberajú aktivity podľa záujmu, ktoré sú zamerané na praktický život, zmyslovú výchovu (rozvoj zraku, sluchu, hmatu a pod.), matematiku, geometriu, jazyk a prírodné vedy (geografia, botanika a pod.). Kurz prebieha buď bez prítomsnoti rodiča alebo s rodičom podľa dohody.

Kurz bude pravidelne v utorok o 11:30 alebo o 15:45. Trvá 7 týždňov. Začíname od 5.9.2023.

Príspevok za kurz je 21 eur/7 lekcií + 1 náhrada

Prihlasovanie tu: https://forms.gle/CXiXEbVQNFv91PyK6 

 

MONTESSORI DIELŇA pre deti od 6-12 rokov

       MONTESSORI DIELNE pre vek 6-12 rokov sú pravidelne v pondelok, stredu a piatok od 12:00-14:00 a trvajú 120 minút. Na každom stretnutí sa preberá nové učivo podľa tematických okruhov Montesori vzdelávania kozmickej výchovy pre školský vek. Počas stretnutia prebieha intenzívna výučba angličtiny s lektorokou a dielne vedú Montessori sprievodkyne pre vek 6-12 rokov.

Kurz bude pravidelne v pondelok, stredu a piatok od 12:00-14:00. Trvá 7 týždňov. Začíname od 8.9.2023.

Príspevok za kurz pri prihlásení raz týždenne je 42 eur/kurz (zahŕňa 6 stretnutí + 1 náhrada).

Príspevok za kurz pri prihlásení dvakrát týždenne je 72 eur/kurz (zahŕňa 12 stretnutí + 2 náhrady).

Príspevok za kurz pri prihlásení trikrát týždenne je 90 eur/kurz (zahŕňa 18 stretnutí + 3 náhrady).

Prihlasovanie tu: https://forms.gle/CXiXEbVQNFv91PyK6