Aktuality


Pridané: 08.05.2020 09:40

Opatrenia v súvislostí s výskytom ochorenia COVID-19 v NSSDR KreDO


Pridané: 01.08.2020 08:43

OZNAM O VÝBEREOVOM KONANÍ konaného dňa 14.8.2020 od 10:00 na pozíciu odborný garant NSSSDR KreDO v Ľuboticiach

Podrobné informácie a podmienky nájdete tuhttps://www.ozkredo.sk/upload/files/Oznam%20o%20VK_OG%20NSSDR%20KreDO.pdf